10 de novembre de 2008

PRESTATGE SUPERIOR
- 1 serra de sabre de bateria amb joc de fulles.

- Diverses claus d'hidrant.


PRESTATGE CENTRAL

- 4 mànegues de 70mm.
- 6 mànegues de 45mm.
- 1 mànega de 25mm.PRESTATGE INFERIOR

- 2 reduccions 25-45mm.
- 3 reduccions 45-70 mm.

- 1 reducció 70-110 mm.
- 1 acoblament de 110 mm guillemin - ràcor BCN
- Lot de claus de gas, aigua, llum i ascensors.

- 1 acortinador de 70 mm.

- 1 acortinador de 45 mm.
- 1 premesclador Z-200.
- 1 llança d'escuma B-200.

- 2 llances de 25 mm de variació de cabal.

- 2 llances de 45 mm de variació de cabal.
- 1 bifurcació de 45-70 mm.
- 2 bifurcacions de 25-45 mm.
- 1 con d'acoblament a llança per llençar escuma.