9 de novembre de 2008

PRESTATGE SUPERIOR- 3 mànegues de 70 mm.
- 6 mànegues de 45 mm.
- 2 mànegues de 25 mm.
PRESTATGE CENTRAL- 1 clau de bola de 70 mm.
- 1 llança d'escuma M-200.
- 1 acoblament per a llança d'escuma.
- 1 monitor portàtil.
- 7 mànegues de 25 mm.
- 1 devanadera amb 2 mànegues de 25 mm.
- 1 llança d'aspiració d'escumògen.
PRESTATGE INFERIOR


- 1 cigonya atriculada de 70 mm.
- 2 jocs de falques per a portes.
- 1 sarró amb kit de foc de vivenda (inclou 2 màscares de rescat Drägger, 1 llança de variació de cabal de 25 mm i 1 cordino amb mosquetó per lligar la mànega).
- 1 motoventilador.
- 2 garrafes d'escumògen.